Tilintarkastuspalvelut

Tarjoamamme palvelut koostuvat lakisääteisestä tilintarkastuksesta, neuvontapalveluista, tilintarkastajan lausunnoista sekä muista varmennuspalveluista.

Tilintarkastuspalvelumme on asiakkaillemme muutakin kuin vuosittainen raportti. Haluamme toimia asiakkaittemme tukena myös kirjanpitoon, talouden suunnitteluun, raportointiin sekä verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tilikauden aikainen palvelumme sisältää normaalin tarkastuksen lisäksi keskustelut johdon kanssa yrityksen tilanteesta sekä tavoitteista, liiketoiminnan kannalta olennaisten kontrollien läpikäynnin sekä kirjallisen raportoinnin tarkastushavainnoista ja muista mahdollisista huomioista.

Autamme myös liiketoiminnan prosessien kartoittamiseen, kontrolliympäristön parantamiseen, kirjanpidon järjestämiseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä entisestään tiukentuvien, yritystoimintaan liittyvien eettisten kysymysten kanssa.